ARTIKEL

5 tip til læring i bevægelse

14/05 2014

Få 5 tip til, hvordan du får eleverne op på dupperne – og lærer dem noget samtidig.        

EVA har netop afholdt en række seminarer om læring i bevægelse for pædagoger, lærere og ledere fra dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser på vegne af Undervisningsministeriet. Seminarene var et tilløbsstykke, og mange måtte gå forgæves. I den anledning bringer vi en artikelserie, hvor vi fokuserer på et særligt område, når det handler om at inspirere til læring i bevægelse.

Denne gang handler det om folkeskolen. Vi har bedt konsulent hos DGI Jesper Larsson give 5 tip til, hvordan man nemt får integreret læring og bevægelse i skolen.

Han råder først og fremmest til, at man er bevidst om, hvad man vil med idræt og læring.

”Skal det være idræt, der understøtter det faglige indhold, eller skal det være uden sammenhæng? Hvis eleverne skal bruge deres krop og hjerne til at løse fag-faglige opgaver, så vær bevidst om, at aktiviteten kommer til at understøtte det faglige indhold. På den måde er både krop og hjerne nemlig med i opgaveløsningen,” pointerer Jesper Larsson.

 1. Tænk i øvelser på tværs af fag og årgange
  Eleverne vil kunne genkende øvelsen, og du vil som lærer stå fagligt stærkt, hvis du kan bruge øvelsens ydre ramme i flere sammenhænge med et ændret fagligt indhold. En klassisk øvelse er vendespil – øvelsen fungerer helt fra børnehaveniveau og kan modificeres, så den kan anvendes i 9. klasse. Vendespils-brikkerne lægges under kegler, og eleverne inddeles i grupper. Herefter må hver gruppe sende en elev ud for at samle stik – de andre elever i gruppen hjælper med at huske, hvor de har kigget, og sørger for at kommunikere det til hinanden i løbet af øvelsen. Denne øvelse kan laves med ordklassetræning, tabeller, svar og spørgsmål, landkort, byer osv.
 2. Grøn, gul, rød, stop
  Den gamle legekultur indeholder nogle lege eller aktiviteter, som kan inspirere til brugen af læring og idræt. Fx kan den gamle leg ’Rød, gul, grøn, stop’ måske fungere med tyske eller franske verber? Eller måske som øvelse til at bøje tillægsord: ’god, bedre, bedst, stop’. Læreren kontrollerer, om ordene bliver sagt korrekt, og den, der er oppe, må først sige ’stop’, når bøjningen er korrekt.
 3. Brug app’s
  Allerede nu er der forskellige applikationer, der kan understøtte læring og bevægelse – inddrag dem, der hvor det giver mening. Fx er ’Seeknspell, ’FigureRunning’ og ’Ghosthunter’ gode bud. Der er et utal af muligheder.
 4. Brug din kollega!
  Videndeling fungerer også i denne sammenhæng. Prøv en øvelse af med din klasse og byt med en kollega. Han får en øvelse af dig, hvis du får én af ham. Det er vigtigt at sikre et fælles sprog, og det opnår vi kun, hvis alle er med.
 5. Lav et katalog
  Tænk på, hvilke øvelser der kan fungere i klasseværelset, og hvilke der ikke kan – lav en kategorisering. En god idé er at lave et katalog med 10 gode øvelser til klasseværelset og 10 gode øvelser uden for klasseværelset. Det kan evt. laves i fællesskab på skolen, så alle kan bruge og udvide indholdet.