REDSKAB

Arbejd med jeres skole-hjem-samarbejde

Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde får I hjælp til at udvikle samarbejdet mellem skole og forældre.

Udgivelsesår: 2017
Download