REDSKAB

Arbejd med jeres skole-hjem-samarbejde

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen med vidensnotatet om skole-hjem-samarbejde får I hjælp til at udvikle samarbejdet mellem skole og forældre.

Udgivelsesår
2017
Download