Rapport

Barnets stemme - indsatsbeskrivelse

I denne indsatsbeskrivelse beskrives indsatsen Barnets Stemme. Barnets Stemme handler om børns ret til inddragelse. Fokus er, at barnet bliver hørt gennem deltagelse i børneinterview, og at barnets perspektiv er repræsenteret på de møder, der vedrører barnets trivsel og læring.

Indsatsbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af en evaluering, som indeholder mere detaljerede beskrivelser af indsatsens indhold, implementering og resultater.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-603-6
Opdragsgiver: Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK)
Hent udgivelse