Vidensnotat

Elementer i god undervisning

Vidensnotatet formidler centrale pointer fra forskning om, hvad der kendetegner god undervisning i grundskolen, når det drejer sig om almendidaktiske forhold. Som en del af notatet giver EVA et bud på nogle af de centrale elementer i undervisningen, som lærere med fordel kan stille skarpt på i deres undervisning.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-450-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent notatet