Rapport

Elevplaner i folkeskolen

Denne rapport er EVA's bidrag til videns- og analysegrundlaget for Rådgivningsgruppen for en forenklet elevplan, som blev nedsat i forbindelse med aftalen om justeringer af folkeskolen ("Faglighed, dannelse og frihed - Justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole") i januar 2019. Undersøgelsen viser, at der er delte holdninger til elevplanen, hvilket synes uløseligt at knytte sig til spørgsmål om anvendelse: Hvem skal bruge elevplanen – og til hvad? Undersøgelsen lægger således helt grundlæggende op til en større diskussion af elevplanens formål og delmål.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-403-2
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport