Hæfte

Evaluering af madkundskab - Hovedresultater

Hæftet præsenterer de overordnede resultater af Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) evaluering folkeskolens implementering af faget madkundskab. I hæftet skelnes der mellem resultater vedrørende organiseringen af faget og undervisning i faget, henvendt til hhv. ledere og lærere i folkeskolen. Det er hensigten, at resultaterne kan danne afsæt for relevante drøftelser om, hvordan faget kan udvikles på skolerne.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: 978-87-7182-295-3
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse