RAPPORT

Ledelse tæt på undervisning og læring

Folkeskolereformen aktualiserer den del af skolelederes arbejde, der går tæt på undervisning og kvalitet, fordi reformen lægger op til at skabe lige og bedre læringsmuligheder for alle elever. EVA har undersøgt, hvordan skoledere kan udvikle den del af ledelsesopgaven, som handler om at lede undervisning og læring? 

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-839-4
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Stibo Complete