Rapport

Rapport om indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud

Baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Lederne af danske fritids- og klubtilbud svarer på, hvordan tilbuddene pædagogisk arbejder med børn og unge.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-694-4
Opdragsgiver: EVA
Hent rapporten