Projekt

Indhold og kvalitet i fritids- og klubtilbud

Projektleder

Astrid Arbjerg Lundby

Seniorkonsulent
+45 35 25 46 47

Danmarks Evalueringsinstitut har i en spørgeskemaundersøgelse blandt lederne af landets fritids- og klubtilbud undersøgt indholdet og kvaliteten af de danske fritids- og klubtilbud.