Rapport

Synet på optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser blandt unge fra 10. klasse

Denne rapport undersøger optagelsesprocessen som følge af de nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, der blev indført i foråret 2019. I undersøgelsen ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på de unge, hvis vej til ungdomsuddannelse går via optagelsesprøve og -samtale til de gymnasiale uddannelser. EVA har undersøgt, hvad der kendetegner de unge, der går til optagelsesprøven, hvordan de oplever processen, hvilken information og vejledning de modtager, samt hvordan adgangskravene påvirker deres planer om ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-362-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent rapporten