Rapport

Synet på optagelsesprocessen til de gymnasiale uddannelser blandt unge fra 10. klasse

Denne rapport undersøger optagelsesprocessen som følge af de nye adgangskrav til de gymnasiale uddannelser, der blev indført i foråret 2019. I undersøgelsen ser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) nærmere på de unge, hvis vej til ungdomsuddannelse går via optagelsesprøve og -samtale til de gymnasiale uddannelser. EVA har undersøgt, hvad der kendetegner de unge, der går til optagel-sesprøven, hvordan de oplever processen, hvilken information og vejledning de modtager, samt hvordan adgangskravene påvirker deres planer om ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-362-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent rapporten