Rapport

TALIS 2018 - 1. rapport

Denne rapport analyserer de danske resultater af OECD's internationale undersøgelse TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey). Undersøgelsen afdækker lærere og skolelederes oplevelse af deres professionelle virke, læringsmiljøet samt rammerne for undervisning på grundskoler og ungdomsuddannelser. I alt 48 lande har deltaget i undersøgelsen.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-317-2
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse