Rapport

Uddannelsesparathedsvurderingen 2018

Rapporten præsenterer udviklingen i elevernes uddannelsesparathed fra i 8., 9. og 10. klasse.  Uddannelsesparathedsvurderingerne (UPV) har til formål at give skoler og Ungdommens Uddannelsesvejledning mulighed for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart vurderes at have de nødvendige forudsætninger til at begynde på en ungdomsuddannelse efter grundskolen. Målet med denne undersøgelse er at følge udviklingen i UPV over tid på landsplan og på kommunalt plan.

Rapporten er tilrettelagt i et samarbejdet mellem EVA og Undervisningsministeriet, og finansieret af begge parter i fællesskab.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-180-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download