tema

Uddannelsesparathedsvurderinger

Find vores udgivelser om, hvordan ordningen med uddannelsesparathedsvurderinger (UPV'er) af de ældste elever fungerer. Få fx indsigt i praktikere og elevernes erfaringer med vurderingerne, og hvorvidt UPV'erne bidrager til, at flere unge bliver klar til en ungdomsuddannelse. 

Se EVA's rapporter om UPV
Se EVA's artikler om UPV'en