Projekt

Digitale teknologier i undervisningen

Kontakt

Marie Seliger

Seniorkonsulent
+45 35 25 66 59

EVA følger, hvordan gymnasier anvender digital teknologier i undervisningen - både før, under og efter coronanedlukningen. Du kan blive klogere på, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser lærere gør sig, når de skal til- eller fravælge digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne.