Projekt

Digitale teknologier i undervisningen

Kontakt

Anne Katrine Kamstrup

Seniorkonsulent
+45 28 40 68 26

EVA følger, hvordan gymnasier anvender digital teknologier i undervisningen - både før, under og efter coronanedlukningen. Du kan blive klogere på, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser lærere gør sig, når de skal til- eller fravælge digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne.