Projekt

Digitale teknologier i undervisningen

Kontakt

Anne Katrine Kamstrup

Seniorkonsulent
+45 28 40 68 26

EVA har undersøgt, hvilke pædagogiske og didaktiske overvejelser lærere gør sig, når de skal til- eller fravælge digitale teknologier i undervisningen på ungdomsuddannelserne. Grundet COVID-19 gentages en del af undersøgelsen. Den endelige rapport, som belyser, hvilken betydning perioden med COVID-19 har haft for lærernes anvendelse af digitale teknologier i undervisningen, forventes offentliggjort i foråret 2021 .