Rapport

Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser

Mange elever oplever svære perioder i gymnasiet, og elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Det er en helt central opgave for gymnasierne at skabe læringsmiljøer og lærer-elevrelationer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.

I denne rapport undersøges, hvordan de gymnasiale uddannelser kan arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: ISBN (www) 978-87-7182-244-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse
Bestil i trykt format hos Stibo Complete