RAPPORT

Forsøg med gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom - delevaluering

EVA har undersøgt forsøg med treårige gymnasieforløb for elever med Aspergers syndrom på Høje-Tåstrup Gymnasium og Paderup Gymnasium. Vi har blandt andet stillet skarpt på, i hvilken grad elever med Asperger bliver i stand til at opnå de forventede faglige og overfaglige mål for 1.g.

 

Udgivelsesår: 2010
ISBN: (www) 978-87-7958-560-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download