RAPPORT

Forsøg med toårig hf-uddannelse for unge med ASF - delevaluering

Aalborg Katedralskole har på forsøgsbasis oprettet en toårig hf-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Ni kursister startede i august 2010. EVA har efter det første år undersøgt, hvordan og i hvilken grad det er lykkedes at konsolidere et bæredygtigt hf-forløb til den gruppe unge.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: (www) 978-87-7958-634-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download