Rapport

Fraværsarbejde på hf - erfaringsopsamling fra FoU-projekt

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i efteråret 2018 igangsat et forsøgs- og udviklingsprojekt (FoU-projekt), hvor ni skoler der udbyder hf, arbejder med at anvende fraværsdata som udgangspunkt for at nedbringe hf-elevers fravær og forbedre studiekulturen. STUK har bedt EVA om at stå for opsamling på erfaringer fra FoU-projektet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-381-3
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK), Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse