Rapport

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 2. delrapport

Rapporten giver en status på otte skolers arbejde med at implementere gymnasiereformen. Rapporten afdækker skolernes udgangspunkt for at implementere reformen, hvordan de har grebet implementeringsarbejdet an, og de første erfaringer med centrale initiativer i reformen.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download