Rapport

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 4. delrapport

Rapporten giver en status over foreløbige resultater og implementeringen af reformen på alle fire gymnasiale uddannelser samt en dybdegående evaluering af foreløbige resultater og implementeringen af de dele af reformen, som er særlige for hf-uddannelsen.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll
Hent rapporten