RAPPORT

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 5. delrapport

Rapporten giver en status over foreløbige resultater og implementeringen af reformen samt en dybdegående evaluering af foreløbige resultater og implementeringen af de indsatser, som skal styrke elevernes skriftlige kompetencer.

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll
Hent udgivelse