Inspiration

Inspiration til bedre elevtrivsel på erhvervsuddannelserne

I dette materiale giver EVA inspiration til, hvordan du, der er leder eller medarbejder på en erhvervsuddannelse, kan arbejde med at styrke elevernes trivsel - og dermed forebygge frafald. Dyk fx ned i, hvordan I med god klasseledelse, stærke faglige og sociale fællesskaber og gode overgange i løbet af uddannelsen kan styrke elevernes trivsel og motivation. I materialet finder I også en række konkrete eksempler fra andre uddannelser og spørgsmål, der inspirerer til en faglig dialog om jeres egen praksis. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-567-1
Hent udgivelse