Projekt

Inspiration til udvikling af didaktikken på FGU

Projektleder

Kristian Quistgaard Steensen

Seniorkonsulent
+45 35 25 47 33

I denne undersøgelse har EVA indsamlet viden og eksempler fra en række FGU-skoler omkring deres arbejde med de 15 didaktiske principper, der ifølge FGU-loven skal kendetegne undervisningen. Vi kaster lys over, hvor forskelligt man kan gribe arbejdet med principperne an som institution og skole, og giver meget konkrete beskrivelser af erfaringerne fra forskellige skoler.