EVA undersøger

It og digital dannelse i gymnasierne

Projektleder

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 20 37 57 52

Med gymnasiereformen er der kommet et endnu større fokus på at gøre eleverne 'digitalt dannede' og give dem stærke digitale færdigheder. EVA har i samarbejde med otte gymnasier indsamlet gymnasieledere og -læreres konkrete erfaringer med at integrere it og digitale hjælpemidler i undervisningen og forny den pædagogiske praksis.