EVA undersøger

It og digital dannelse i gymnasierne

Projektleder

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 20 37 57 52

Med gymnasiereformen er der kommet et endnu større fokus på at gøre eleverne 'digitalt dannede' og give dem stærke digitale færdigheder. EVA har i samarbejde med otte gymnasier indsamlet gymnasieledere og -læreres konkrete erfaringer med at integrere it og digitale hjælpemidler i undervisningen og forny den pædagogiske praksis.

Digital dannelse skal gøres til en del af en praksis, som lærere og elever arbejder med kontinuerligt. Det er ikke gjort ved et kodeks og et forløb.

Lærer i rapporten "It og digital dannelse i gymnasiet"