RAPPORT

It og digital dannelse i gymnasiet - en erfaringsopsamling

Projektleder

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 2037 5752

Med gymnasiereformen er der kommet et endnu større fokus på at gøre eleverne 'digitalt dannede' og give dem stærke digitale færdigheder. Rapporten giver gymnasielærere og -ledere inspiration til at integrere it i undervisningen og forny den pædagogiske praksis - baseret på erfaringer fra otte gymnasier der anvender it med succes.

Udgivelsesår
2017
ISBN
978-87-7182-048-5 (www)
Opdragsgiver
STIL
Download