RAPPORT

Det økonomiske fagområde på hhx

EVA har undersøgt, hvilke virkninger gymnasiereformen fra 2005 har haft på det økonomiske fagområdet på hhx. Vi har stillet skarpt på reformens virkninger på de indholdsmæssige og strukturelle træk.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-497-6
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download