RAPPORT

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre

Hvordan understøtter praktikpladscentrene det opsøgende arbejde i forhold til at få elever i praktikcentrene ud i praktik i virksomheder? EVA har undersøgt praktikcentrenes optag og foreløbige resultater i den første to-årige periode efter, at praktikcentrene blev etableret i 2013.

Udgivelsesår
2016
ISBN
(www) 978-87-7958-896-7
Opdragsgiver
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)
Download