RAPPORT

Det praktikpladsopsøgende arbejde for elever i praktikcentre

Hvordan understøtter praktikpladscentrene det opsøgende arbejde i forhold til at få elever i praktikcentrene ud i praktik i virksomheder? EVA har undersøgt praktikcentrenes optag og foreløbige resultater i den første toårige periode efter, at praktikcentrene blev etableret i 2013.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-896-7
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)
Download