Notat

Adgangsgrundlag, frafald og ledighed for velfærdsuddannelserne

I notatet finder du resultater af EVA undersøgelse af adgangsgrundlag, frafald og ledighed hos studerende på de fire store velfærdsuddannelser, nemlig sygeplejerske-, socialrådgiver-, lærer- og pædagoguddannelserne.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse