RAPPORT

Auditering af Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet

EVA har foretaget en auditeringen af Det Teologiske Fakultet ved Aarhus Universitet. Vi har undersøgt fakultetets kvalitetsarbejde med forskning og uddannelse. Vi har set på, hvordan kvalitetsarbejdet organiseres og gennemføres, og vi fremhæver dets styrker og svagheder.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-279-6
Opdragsgiver: EVA
Download