Rapport

Oplevelsen af praktik på uddannelserne til lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) en undersøgelse af studerendes oplevelser med praktikken på de fire største professionsbacheloruddannelser: uddannelserne til pædagog, lærer, sygeplejerske og socialrådgiver.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-689-0
Opdragsgiver: EVA
Hent rapporten