Rapport

AMU-udbydernes vurderinger af VEU-trepartsaftalen fra 2017

Denne rapport belyser, hvordan AMU-udbyderne vurderer betydningen af en række elementer fra VEU-trepartsaftalen fra 2017. Det gælder bl.a. udbudsstruktur (herunder mulighed for landsdækkende udbud), prøver, brug af gæstelærer og forhøjet VEU-godtgørelse. Derudover er udbyderne blevet spurgt ind til deres vurderinger af, hvordan COVID-19-situationen har påvirket efterspørgslen på AMU.

 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-518-3
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent rapport