RAPPORT

Model for pædagogisk tilsyn på tre kommunale sprogcentre

Projektleder

Christina Laugesen

Chefkonsulent
+45 2073 6075

Hvert andet år gennemfører kommunerne et pædagogisk tilsyn med landets sprogcentre. Med et mål om at synliggøre kvaliteten af undervisningen og styrke den interne læring af tilsynsprocessen har de kommunale sprogcentre taget initiativ til at udvikle en fælles tilsynsmodel. EVA har i samarbejde med Slagelse Sprogcenter og Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter udviklet denne tilsynsmodel.

Udgivelsesår
2017
Opdragsgiver
Slagelse Sprogcenter og Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter.
Download