RAPPORT

Model for pædagogisk tilsyn på tre kommunale sprogcentre

Hvert andet år gennemfører kommunerne et pædagogisk tilsyn med landets sprogcentre. Med et mål om at synliggøre kvaliteten af undervisningen og styrke den interne læring af tilsynsprocessen har de kommunale sprogcentre taget initiativ til at udvikle en fælles tilsynsmodel. EVA har i samarbejde med Slagelse Sprogcenter og Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter udviklet denne tilsynsmodel.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Slagelse Sprogcenter og Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter.
Download