Rapport

Private virksomheders brug af offentlig videregående VEU

Rapporten beskriver resultaterne af en evaluering af, hvordan private virksomheder bruger og vurderer offentlig videregående voksen- og efteruddannelse (VEU) såvel som andre former for kompetenceudvikling. Evalueringen vil kunne bruges til inspiration for virksomheder, udbydere, arbejdsmarkedets parter og det politiske niveau med henblik på at fremme brugen af offentlig videregående VEU i private virksomheder.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-532-9
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport