Rapport

Realkompetencevurdering på VEU-området i Danmark

Rapporten præsenterer hovedresultaterne fra evalueringen af realkompetencevurderings (RKV) på voksen-, efter- og videreuddannelsesområdet i Danmark - med særligt fokus på udviklingen fra 2010 til 2018. I evalueringen undersøges bl.a. udbredelsen og anvendelsen af RKV samt kvaliteten af, hvordan der arbejdes med RKV på voksen-, efter- og videreuddannelser.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-227-4
Opdragsgiver: Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Hent udgivelse