NOTAT

Børneperspektiver i evalueringer

I danske dagtilbud er der en lang tradition for at medtænke børns interesser, når man tilrettelægger det pædagogiske arbejde. Notatet ser på mulighederne for at inddrage børneperspektiver i evalueringer. Det er skrevet på baggrund af litteraturstudier af primært dansk litteratur og skitserer det ændrede syn på børns rettigheder og kompetencer til at udtale sig.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: (www) 978-87-7958-509-6
Opdragsgiver: EVA
Download