Forarbejde

Erfaringer med at undersøge kvalitet kommunalt

EVA har lavet en række forarbejder til ny kvalitetsundersøgelse i dagtilbud. Dette er et beskrivende notat, der giver et overblik over eksisterende kvalitetsvurderingspraksis i kommunerne.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-608-1
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse