Hæfte

Læringsmiljøkvalitet - National undersøgelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har som de første nogensinde undersøgt kvaliteten i kommunale børnehaver i Danmark på nationalt plan. I dette hæfte præsenterer vi et overblik over resultaterne af EVA's undersøgelse af kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø i kommunale børnehaver i Danmark. Resultaterne viser bl.a., at det pædagogiske personale generelt er gode til at interagere med børnene, men også at legeområderne i mange børnehaver ikke er særligt attraktive for børnene.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-372-1
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent hæfte