Rapport

Udfordringer i understøttelse af børn i udsatte positioner

Denne rapport kaster lys over, hvilke udfordringer dagtilbudschefer og chefer for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) oplever ift. at understøtte børn i udsatte positioner i almene dagtilbud.

 

Rapporten er en national interviewundersøgelse blandt dagtilbudschefer suppleret med interview med PPR-chefer.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: (www) 978-87-7182-593-0
Opdragsgiver: EVA
Hent udgivelse