Rapport

Undersøgelse af kvalitet i dagtilbud for 0-2-årige børn

Læs rapporten bygget på den nationale undersøgelse af læringsmiljøer og rammer i kommunale daginstitutioner og dagplejen for 0-2-årige børn.

Rapporten er udarbejdet for Børne- og Undervisningsministeriet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Det Nationale Forsknings- og Analyseinstitut for Velfærd (VIVE).

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7582-201-0
Opdragsgiver: BUVM
Hent rapporten