Nyhedsbrevet EVAluering
< Tilbage Forside Nyhedsbrevet EVAluering 2016 EVAluering oktober 2016 5 elementer i godt teamsamarbejde – print plakat

5 elementer i godt teamsamarbejde – print plakat

06-10-2016 | af Maria Holkenfeldt Behrendt
Det kan være vanskeligt at få det tæt­te samarbejde om undervisningen og elevernes læring til at fylde i et lærerteam. I rapporten ’Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne’ har EVA fundet fem elementer, der fremmer godt teamsamarbejde blandt undervisere. Se dem her og print plakat til jeres eget team.

Underviserne i dag arbejder meget mere i team end tidligere. Det er en potentielt vigtig platform for, at erhvervsuddannelserne kan øge kvaliteten af uddannelserne. Forskning viser nemlig, at et godt teamsamarbejde, hvor der er fokus på kvaliteten af undervisningen og på elevernes læring, også smitter positivt af på en række faktorer som øget læring blandt eleverne, mindre frafald og mindre fravær.

”Men som tidligere undersøgelser fra EVA peger på, kan det være en udfordring at få det tæt­te samarbejde om undervisningen og elevernes læring til at fylde i et lærerteam,” forklarer områdechef for ungdomsuddannelser Camilla Hutters om baggrunden for undersøgelsen.

Fagligt udbytte og understøttelse af teamsamarbejde

Den nye undersøgelse dokumenterer, dels hvad der skal til, for at underviserne får et fagligt udbytte af teamsamarbejdet, så det får en betydning for kvaliteten af undervisningen, dels hvordan skolerne kan understøtte teamsamarbejdet.   

”Undersøgelsen viser også, at arbejdet med undervisning og elevernes læring optager de fleste team på erhvervsuddannelserne, og at teamsamarbejde kan være en drivkraft til at udvikle undervisningen," fortæller Camilla Hutters. 

Et godt udgangspunkt for team-samarbejde

Et flertal af underviserne (83 %) svarer i spørgeskemaundersøgelsen bag rapporten, at de bruger mest tid i teamet på opgaver i relation til undervisningen og elevernes læring, sammenlignet med de øvrige opgaver, som teamene varetager.

”Det er et positivt udgangspunkt. Men på mange skoler kan der fortsat være behov for at styrke teamsamarbejdet om undervisningen, så underviserne får et tæt fællesskab omkring arbejdet med elevernes læring,” mener Camilla Hutters. ”Fx er det under halvdelen af underviserne, der drøfter data om elevernes læring (41 %), mens kun 36 % drøfter resultater fra evalueringer med deres team,” pointerer Camilla Hutters.

Fem elementer, der styrker teamsamarbejdet

Undersøgelsen peger på fem elementer, som påvirker undervisernes oplevelse af, at teamsamarbejdet giver et fagligt pædagogisk udbytte.

”De fem elementer er vigtige at prioritere på skolen, hvis teamsamarbejdet om undervisningen skal styrkes,” fastslår Camilla Hutters. 

De fem elementer er:

 1.    Tydelig retning for samarbejdet
En tydelig faglig og pædagogisk retning for teamets samarbede er en gevinst, fordi det giver teamet en fælles forståelse af, hvad der er vigtigt at prioritere, når teamets medlemmer samarbejder om undervisningen. Fælles mål og en løbende dialog med ledelsen om den pædagogiske retning smitter på den måde af på de undervisningsmaterialer, som teamet udvikler.

2.    Klar ansvarsfordeling mellem leder og team
Det kan i høj grad styrke teamets samarbejde om undervisningen, når teamet gør undervisningen til et fælles anliggende – fx ved at teammedlemmerne jævnligt drøfter pædagogiske emner, og ved at de udvikler undervisningsmaterialer og -forløb sammen. Et tæt parløb om undervisningen gør, at underviserne kan trække på hinandens viden og finde inspiration til at forny undervisningen.

 3.    Teamet er fælles om undervisningen
En tydelig ansvarsfordeling og lederens opbakning giver et stærkere teamsamarbejde om undervisningen, da det giver teamet klarhed over, hvilken rolle teamet har, når nye undervisningsforløb skal udvikles. Det styrker samarbejdet, når teamet kender sine beføjelser til at tage beslutninger, og når teamet samtidig oplever, at ledelsen er nærværende og står til rådighed med pædagogisk sparring.

 4.    Fælles kompetenceudvikling i teamet
At kompetenceudvikle i fællesskab er en vigtig løftestang for, at et team kan samarbejde godt om den pædagogiske udvikling af undervisning. Via den fælles kompetenceudvikling – hvad enten det er i form af kurser, faglige udviklingsforløb eller andet – får teamet nemlig et fælles sprog og nye pædagogiske værktøjer, som teammedlemmerne kan bruge til at udvikle undervisningen.

 5.    Gode sociale relationer
Gode sociale relationer betyder, at underviserne oparbejder en højere grad af tillid til hinanden. Tillid er et helt fundamentalt nøgleord for et godt teamsamarbejde, fordi det er udgangspunktet for, at underviserne tør give hinanden feedback, dele undervisningsmaterialer og åbne døren til undervisningen.
 

Læs mere …

Du kan læse mere om de fem elementer i rapporten, som du finder her, og downloade de fem elementer i plakatudgave klar til print her, så du og dit team har dem lige ved hånden.

Læs mere om
Print plakaten

Her kan du hente plakaten

Skribent
Kommunikationskonsulent
D +45 3525 6650
M +45 9359 9950
E 
Maria Holkenfeldt Behrendt