RAPPORT

Elevernes oplevelse af skoledagen og undervisningen

Hvordan oplever eleverne fra 5.-9. klasse deres skoledag? Det giver rapporten svar på. Og den giver et dybt indblik i, hvad der ifølge eleverne motiverer dem og engagerer dem til at deltage i løbet af skoledagen, og hvor de omvendt mister motivationen. Den retter sig til bl.a. skoleledelser.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-197-0
Opdragsgiver: EVA
Download