FOLDER

Matematik på mellemtrinnet - kort om evalueringen

Folderen indeholder nogle af de centrale fokuspunkter og anbefalinger fra evalueringsrapporten. Den vil således kunne anvendes i arbejdet med at udvikle kvaliteten af matematik i grundskolen.

Udgivelsesår:2006
ISBN:87-7958-304-0
Download