FOLDER

Matematik på mellemtrinnet - kort om evalueringen

Folderen indeholder nogle af de centrale fokuspunkter og anbefalinger fra evalueringsrapporten. Den vil således kunne anvendes i arbejdet med at udvikle kvaliteten af matematik i grundskolen.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-304-0
Download