Bilag

Metodebilag A: Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Metodebilaget uddyber formål og design for den samlede erfaringsopsamling. Derudover gives der en detaljeret beskrivelse af de metodeelementer, der ligger til grund for rapporten: Grundskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-485-8
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse