REDSKAB

Stil skarpt på gruppearbejde i grundskolen

Vellykket gruppearbejde i grundskolen opstår ikke af sig selv. Det er noget eleverne skal lære, og som læreren skal understøtte. Dette redskab giver seks bud på, hvordan du som lærer kan udvikle elevernes samarbejdskompetencer og styrke deres evne til at arbejde i grupper.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-531-2
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent redskab