FAKTAARK

Elever, der modtager specialpædagogisk støtte, klarer sig ganske godt

Dette faktaark sammenfatter hovedresultaterne af en evaluering af specialpædagogisk støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne.

Udgivelsesår: 2019
Opdragsgiver: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse