RAPPORT

Evaluering af specialpædagogisk støtte på ungdomsuddannelserne - delrapport

SPS skal sikre, at elever med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder har mulighed for at uddanne sig på lige fod med andre unge.

Eva har kortlagt, hvad der kendetegner SPS-modtagerne og deres støtteforløb og undersøgt, hvordan støttemodtagerne klarer sig med hensyn til gennemførelse af ungdomsuddannelse og overgangen til videregående uddannelse og job.

OBS: 12. marts 2019 er der foretaget en enkelt ændring på s. 42-43, hvor SOSU-skolerne er udeladt af analysen af variation i betydningen af SPS for overgang til skolepraktik.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-237-3
Opdragsgiver: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse