RAPPORT

Feedback som en integreret del af undervisningen – en vidensopsamling

Projektleder

Sarah Richardt Schoop

Seniorkonsulent
+45 2890 1259

Hvad der har betydning for, om feedback og evaluering styrker elevernes læring? Og hvordan lærerne kan arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen? Det ser denne vidensopsamling ser på.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-050-8
Opdragsgiver
EVA
Download