NOTAT

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne - 2008

De fleste unge starter på en ungdomsuddannelse, men kun cirka 80 pct. gennemfører en uddannelse. Frafaldet er navnlig stort på erhvervsuddannelserne. EVA har analyseret den første generation af handlingsplaner i 2008 for at kvalificere ministeriets og skolernes arbejde med handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelser.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: (www) 978-87-7958-482-2
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download