RAPPORT

Handlingsplaner som styringsredskab

Erhvervsskolerne har siden 2008 været forpligtede til at udarbejde årlige handlingsplaner for øget gennemførelse. EVA har analyseret, hvordan 10 erhvervsskolers handlingsplaner fungerer som styrings- og udviklingsredskab i deres indsats mod elevers frafald på uddannelserne i 2013.

Udgivelsesår: 2013
ISBN: 978-87-7958-734-2
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning
Download