RAPPORT

Handlingsplaner for øget gennemførelse på erhvervsuddannelserne 2009

EVA har evalueret erhvervsskolernes handleplaner for 2009. Rapporten viser, hvilke overvejelser erhvervsskolerne gør i forbindelse med elevers frafald og gennemførelse af en erhvervsuddannelse. Og hvilke indsatsområder har skolerne prioriteret.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: (www) 978-87-7958-543-0
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download